Unexpectedly went from us

Onverwacht van ons heengegaan

Eddy Reddé †


09-06-1947 # 20-07-2021


With deep sadness we report death

Met diepe droefheid melden wij het overlijden

 

Stil en eenvoudig ben je weggegaan
Stil en eenvoudig zul je in onze harten
blijven voortbestaan

Langs deze weg wensen wij ons oprecht medeleven te betuigen

 

We will miss you
We zullen je missen

MTC FREEDOM